Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Φώτο αρχείου
Φώτο αρχείου

Κλειστά σχολεία σε οικισμούς του Δήμου Σουφλίου λόγω κακοκαιρίας για την Πέμπτη

05-02-2020

Ο Δήμαρχος Σουφλίου έχοντας υπόψη

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/τ.Α’/07-06-2010 ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
  2. Τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν στον ορεινό όγκο του Δήμου Σουφλίου λόγω χιονόπτωσης και παγετού

Αποφασίζει:

Τη διακοπή  λειτουργίας  των  Δημοτικών Σχολείων, για αύριο Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2020, στους ακόλουθους οικισμούς του Δήμου Σουφλίου: Ρούσσα, Γονικό, Μεγάλο Δέρειο, Πετρόλοφος, Σιδηροχώρι, Σιδηρώ, Αγριάνη, Λάβαρα και του Γυμνασίου Λαβάρων.