Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
ΔΕΡΕΜΠΕΗΣ

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Νέος πρόεδρος της Ο.Ε.Β.Ε.Σ.Ε. ο Τριαντάφυλλος Χατζάκης

Νέος πρόεδρος της Ο.Ε.Β.Ε.Σ.Ε. ο Τριαντάφυλλος Χατζάκης

14-01-2020

Στις 13 Ιανουαρίου 2020 συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Έβρου προκειμένου να εκλέξει νέο πρόεδρο μετά τον ξαφνικό θάνατο του τέως προέδρου Μπέλλα Αθανάσιου.

Αφού τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του εκλιπόντος προέδρου, τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ΟΜΟΦΩΝΑ να αναλάβει πρόεδρος ο Χατζάκης Τριαντάφυλλος και οικονομικός επόπτης ο Κόλλιας Δημήτριος.

Ο Τριαντάφυλλος Χατζάκης είναι πρόεδρος των κομμωτών Αλεξανδρούπολης και πρώην ταμίας της Ο.Ε.Β.Ε.Σ.Ε.