Κάτι τρέχει στον Έβρο

Ο Δήμος Σαμοθράκης αναβαθμίζεται - Εγκαταστάθηκε σταθμός φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Ο Δήμος Σαμοθράκης αναβαθμίζεται - Εγκαταστάθηκε σταθμός φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων

13-05-2022

Ο ∆ήμος Σαμοθράκης στις 09/05/2022 παρέλαβε εγκατεστημένο για χρήση έναν(1) σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων από την ∆ημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε στα πλαίσια του έργου «Green Urban Territories - Better Place to Live» (Πράσινες Αστικές Περιοχές- καλύτερο Μέρος για να Ζεις) με ακρωνύμιο GUT-BPL που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-Α ΕΛΛΑ∆Α-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020.

Η δυνατότητα φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων αποτελεί μία από τις σημαντικά καινοτόμες
για την περιοχή δράση που θα συμβάλει στην αποτελεσματικότητα του έργου και θα έχει υψηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, δημιουργώντας πράσινες υποδομές.

Οι λόγοι ενσωμάτωσης της χρήσης των φορτιστών ηλεκτρικών αυτοκινήτων είναι :


α) Η ανάδειξη της ηλεκτροκίνησης ως μέσου φιλικού προς το περιβάλλον
β) Η ανάπτυξη νέων μεθόδων βιώσιμης μετακίνησης στον αστικό ιστό
γ) Η μείωση των αστικών ρύπων και του θορύβου
δ) Η ενίσχυση της περιβαντολλογικής συνείδησης και της περιβαντολλογικής παιδείας των δημοτών

Συμπερασματικά με την εγκατάσταση των φορτιστών ηλεκτρικών αυτοκινήτων στους ∆ήμους Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου και Σαμοθράκης μέσω του του έργου «Green Urban Territories - Better Place to Live» (Πράσινες Αστικές Περιοχές- καλύτερο Μέρος για να Ζεις) με ακρωνύμιο GUT-BPL που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-Α ΕΛΛΑ∆Α-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020, προωθείται η ηλεκτροκίνηση ως εναλλακτικός τρόπος κίνησης των οχημάτων στον αστικό ιστό(και όχι μόνο) που συμβάλει στην μείωση της ρύπανσης καθώς και την αναβάθμιση του τοπικού περιβάλλοντος.