Σήμερα είναι: Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2019
greek english turkish
BABY SHOP AL FARO ΙΚΤΕΟ

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Οι μαθητές επί τω έργω!
Οι μαθητές επί τω έργω!

Οι μαθητές του Λυκείου Τυχερού σε ρόλο αξιωματούχων της Ε.Ε!

08-12-2018

Στο διάστημα μεταξύ 29ης Νοεμβρίου και 1ης Δεκεμβρίου 2018 τέσσερις μαθητές του ΓΕ.Λ. Τυχερού, ο Νίκος Απόστολίδης, η Δέσποινα Δούρδαλη, η Κωνσταντίνα Παντάκη και η Μαρία Σιώπη, με την υποστήριξη δύο καθηγητών του Τσαπάνη Χρήστου και της Φωτιάδου Κατερίνας, συμμετείχαν στην Προσομοίωση οργάνων της ΕΕ - Athens EU Model Junior 2018, στην Αθήνα, η οποία διοργανώθηκε από το Europe Direct ELIAMEP, την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Ελλάδα και το Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής του ΕΚΠΑ.

To Athens EU Model Junior 2018 λειτούργησε ως μια προσομοίωση συνεδριάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών.

100 μαθητές από 25 σχολεία ανέλαβαν το ρόλο αξιωματούχων της ΕΕ και εκπροσώπων της Κοινωνίας των Πολιτών, διαπραγματεύτηκαν μεταξύ τους και παρουσίασαν μια σειρά προτάσεων σε υπόθεση εργασίας που αφορούσε την εκδήλωση μιας περίπτωσης προσφυγικής κρίσης στην περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να διευρύνουν τις γνώσεις τους σε ζητήματα λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και να έρθουν σε επαφή με συνομηλίκους τους από όλη την Ελλάδα.