Σήμερα είναι: Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2020
greek english turkish
ALL4U ΙΚΤΕΟ SOHO

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από τις 29 Απριλίου έως τις 8 Μαϊου.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από τις 29 Απριλίου έως τις 8 Μαϊου.

Πέντε υδρονομείς θα προσλάβει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης.

30-04-2013
Πέντε υδρονομείς θα προσλάβει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης για τη νέα αρδευτική περίοδο σύμφωνα και με την 183/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Πρόκειται να προσληφθούν 2 υδρονομείς για τη Δημοτική Ενότητα Τραϊανούπολης, δύο για τη Δημοτική Ενότητα Φερών και 1 για την Τοπική Ενότητα Μάκρης.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει νακαταθέσουν αίτηση από την 29-4-2013 έως και την 8-5-2013 στη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών - Τμήμα Μητρώου & ∆ιαδικασιών
Προσωπικού, τις ώρες 7:30π.μ. - 15:00μ.μ.

Δείτε την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων εδώ