Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
EMY ΜΟΝΩΣΕΙΣ

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Ποιες δομές δεν ενσωματώνονται στο Δήμο αλλά στο Πολυκοινωνικό.
Ποιες δομές δεν ενσωματώνονται στο Δήμο αλλά στο Πολυκοινωνικό.

Στο Δήμο Αλεξ/πολης ενσωματώνεται το ΑΠΟΚΔΑ μετά από την κατάργησή του.

25-02-2015

Kαταργείται το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με το διακριτικό τίτλο "ΑΠΟΚΔΑ" και ενσωματώνεται στο Δήμο Αλεξανδρούπολης. Αυτό αποφασίστηκε ομόφωνα κατά την τελευταία του συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης.

 Η απόφαση αυτή είναι απόρροια της σχετικής νομοθεσίας. Ωστόσο στο αιτιολογικό αναφέρονται κι άλλοι λόγοι, όπως το υψηλό κόστος λειτουργίας του, που επιβαρύνθηκε περεταίρω με αυτό του Νέου Κολυμβητηρίου, σε συνδυασμό με τα προβλήματα που προκύπτουν στον τομέα επιχορήγησής του από το Δήμο, αλλά και η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού για το σχεδιασμό και υλοποίηση των αρμοδιοτήτων.

Μεταφέρονται στο Δήμο όλες οι αρμοδιότητες και οι παρεχόμενες υπηρεσίες, εκτός από τις Κοινωνικές Δομές "Βοήθεια στο Σπίτι " Αλεξανδρούπολης –Τραϊανούπολης- Φερών, του "Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών" Αλεξανδρούπολης που με το ανάλογο προσωπικό θα ενταχθεί στο Ν.Π.Δ.Δ ̈ "Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος", με το διακριτικό τίτλο ̈ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ̈ και του Πολιτιστικού Τμήματος που θα  ενσωματωθεί στο Γραφείο Δημάρχου.