Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
ΛΟΥΚΟΥΛΟΣ

Ε - ΑΤΡΙΚΑ

Tα οφέλη της χρήσης μάσκας με διαφάνεια στον χώρο της εκπαίδευσης

Tα οφέλη της χρήσης μάσκας με διαφάνεια στον χώρο της εκπαίδευσης

13-09-2020

Σύμφωνα με την Αμερικάνικη Ακαδημία Παιδιατρικής και την Παγκόσμια Παιδιατρική Εταιρεία συνιστάται η χρήση της μάσκας σε παιδιά άνω των 2 ετών. Προτείνονται οι υφασμάτινες μάσκες σε διαφορετικό μέγεθος για τα μικρά παιδιά απ΄ ότι για τα μεγαλύτερα. Επίσης, η μάσκα πρέπει να είναι άνετη και να φοριέται σωστά μετά από εκπαίδευση.

Aν και η μάσκα αποτελεί μια ασπίδα που προστατεύει από τη μετάδοση του COVID-19, όταν αυτή καλύπτει σχεδόν το μισό πρόσωπο μπορεί να αποτελέσει τροχοπέδη στην ακρόαση του λόγου και στη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών κυρίως μικρότερης ηλικίας.

Σύμφωνα με τον Leonhardt η χειλεανάγνωση ή ανάγνωση της ομιλίας δηλαδή η ανάγνωση ολόκληρου του προσώπου  περιλαμβάνει, τόσο τις κινήσεις του στόματος, όσο και των υπολοίπων μιμικών κινήσεων του προσώπου.

Δίδουν περισσότερες πληροφορίες, όπως για παράδειγμα ο τρόπος που σχηματίζονται κάποια από τα φωνήματα της γλώσσας, το ταπεραμέντο, πόσο αργή ή γρήγορη είναι ομιλία του συνομιλητή, τις παύσεις, τις γκριμάτσες, ο τόνος της φωνής κ.α. απαραίτητες για την κατανόηση της ομιλίας και του προφορικού λόγου.

Ήδη γνωρίζουμε για τις αρνητικές επιπτώσεις της απουσίας της ανάγνωσης της ομιλίας στα παιδιά με βαρηκοΐα ή κώφωση, με διαταραχές λόγου καθώς και σε παιδιά τυπικής ανάπτυξης.

Πιο συγκεκριμένα, για τα παιδιά με απώλεια ακοής, η αποφυγή της εικόνας του στόματος κατά την ομιλία θα επηρεάσει αρνητικά, τόσο την κατάκτηση του λόγου, όσο την επικοινωνία και τη μαθησιακή πορεία. Παράλληλα, σύμφωνα με την Szagun, και τα παιδιά με φυσιολογική ακοή που δεν έχουν πρόσβαση στην εικόνα του στόματος κατά την ομιλία αναπτύσσουν καθυστέρηση λόγου.

Η χειλεανάγνωση ή η ανάγνωση της ομιλίας είναι χρήσιμη προκειμένου να κατανοηθεί η ομιλία και ο τρόπος σχηματισμού φωνημάτων, ιδιαίτερα σε στιγμές κόπωσης και έλλειψης της προσοχής ή σε θορυβώδη περιβάλλοντα, όπως αυτό της τάξης.

Επιπλέον, αυξάνει και ενισχύει το ακουστικό ερέθισμα μέσα από την οπτική βοήθεια που παρέχει. Σύμφωνα με τον Dodd τα βρέφη ασκούνται στην οπτική παρατήρηση των κινήσεων του στόματος για τη δημιουργία των απαραίτητων για την ανάπτυξη της ομιλίας “ακουστικο-κινητικών συσχετισμών” δηλαδή των συσχετισμών ανάμεσα στην κινητική επιτέλεση των φωνημάτων και στο άκουσμά τους.

Για τους παραπάνω λόγους προτείνεται η χρήση υφασμάτινης αντιθαμβωτικής μάσκας με διαφάνεια σε όλους τους χώρους εκπαίδευσης και κυρίως της προσχολικής και της πρώτης σχολικής ηλικίας. Έτσι, οι μαθητές θα λαμβάνουν το αναγκαίο οπτικό ερέθισμα από τους εκπαιδευτικούς και τους συμμαθητές τους για να κατανοήσουν και να εξελίξουν την ομιλία χωρίς αρνητικές επιπτώσεις στην επικοινωνία, στην ανάπτυξη του λόγου, και στη μαθησιακή διαδικασία.     

Τέλος, να σημειωθεί ότι προφυλάσσει και τον/την εκπαιδευτικό από βραχνάδες ή το κλείσιμο της φωνής λόγω υπερχρήσης αυτής μετά από ακόμα συχνότερες επαναλήψεις που χρειάζεται να πραγματοποιήσει στο μάθημα λόγω μιας μάσκας χωρίς διαφάνεια.

Τσιακπίνη Λ., Λογοπεδικός-Ειδική Παιδαγωγός MΑ
e-mail: labrianatsiak@icloud.com

 

Βιβλιογραφικές αναφορές

Τσιακπίνη, Λ., Οκαλίδου, Α. (2008). Βασικά εργαλεία που θα στηρίξουν το εκπαιδευτικό έργο: ο
ρόλος της χειλεανάγνωσης και της ακρόασης. Οδηγός εκπαιδευτικών για παιδιά με κοχλιακά εμφυτεύματα. Υποέργο 2 « Η ενίσχυση των δεξιοτήτων ακρόασης λόγου των κωφών παιδιών με κοχλιακό εμφύτευμα μέσα από μία παιδοκεντρική παρεμβατική δόμηση του εκπαιδευτικού προγράμματος», ΕΠΕΑΚ Μέτρο 1.1, Ενέργεια 1.1.4, κατηγορία Πράξεων Α, φορέας υλοποίησης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη

Δελτίο Τύπου Eλληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας (2020). Η χρήση της μάσκας στα παιδιά για τα σχολεία. Νέα. Ανακτημένο www.e-child.gr.