Κάτι τρέχει στον Έβρο

Τελευταία συνεδρίαση της χρονιάς για τον δήμο Ορεστιάδας

Τελευταία συνεδρίαση της χρονιάς για τον δήμο Ορεστιάδας

25-12-2018

Σε τακτική συνεδρίαση καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας, για τελευταία φορά για το 2018, την Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 12:00.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας ενώ τα προς συζήτηση θέματα είναι τα εξής:

1. Λήψη απόφασης με θέμα: «Αποδοχή λοιπών οφειλών της Αναπτυξιακής Εταιρείας Νέας Ορεστιάδας Α.Ε.».
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας

2. Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ορεστιάδας και 4ης ΥΠΕ για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Εκτέλεση έργων βελτίωσης κτιριακών εγκαταστάσεων στα Κέντρα Υγείας Ορεστιάδας & Δικαίων».
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

3. Έγκριση υπογραφής χρησιδανείου μεταξύ Δήμου Ορεστιάδας και Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύων Διανομής Αερίου Α.Ε. που αφορά την παραχώρηση αγροτεμαχίων του Δήμου προς την ΔΕΔΔΑ.
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

4. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών.
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

5. Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2019 της Διαδημοτικής Επιχείρησης Αξιοποίησης & Ανάδειξης του ποταμού Άρδα.
Εισηγητής: ο Δήμαρχος Μαυρίδης Βασίλειος

6. Διαγραφές – διόρθωση και μεταφορά υπολοίπων από χρηματικούς καταλόγους.
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας

7. Έγκριση μετακίνησης αιρετών και διάθεση πίστωσης.
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας