Σήμερα είναι: Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2020
greek english turkish
ΙΚΤΕΟ ΕΠΙΠΛΟΡΑΜΑ KOYKORAVAS

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Το νέο Προεδρείο Δ.Σ. Δήμου Αλεξανδρούπολης, η οικονομική Επιτροπή & η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Το νέο Προεδρείο Δ.Σ. Δήμου Αλεξανδρούπολης, η οικονομική Επιτροπή & η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

09-09-2019

Κατά την ειδική συνεδρίαση της Κυριακής 8 Σεπτεμβρίου ανεδείχθη το νέο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης και κατόπιν εξελέγησαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ως ακολούθως:

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Κολιός Δημήτριος (Πρόεδρος)
Κυριακίδης Ευθύμιος (Αντιπρόεδρος)
Πασσιάς Γεώργιος (Γραμματέας)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ζαμπούκης Ιωάννης (Δήμαρχος-Πρόεδρος Ο.Ε.)
Τακτικά Μέλη:
1. Κιζιρίδης Γεώργιος
2. Κολγιώνης Δημήτριος
3. Μιχαηλίδης Χαράλαμπος
4. Δέλκος Βασίλειος
5. Λαμπάκης Ευάγγελος
6. Κουκουράβας Γεώργιος
7. Πασσιάς Γεώργιος
8. Μυτιληνός Ευάγγελος

Αναπληρωματικά Μέλη:
1. Βουρδόλης Θεόδωρος
2. Ιντζεπελίδου-Συτμαλίδου Ελένη
3. Δαστερίδης Ηλίας
4. Μουλατζίδου-Λαζαρίδου Δροσιά
5. Ουζουνίδης Γεώργιος
6. Γερακόπουλος Χρήστος
7. Αραμπατζής Κυριάκος
8. Κουρτίδης Λάζαρος

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ζαμπούκης Ιωάννης (Δήμαρχος-Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.)
Τακτικά Μέλη:
1. Δαστερίδης Ηλίας
2. Ιντζεπελίδου- Συτμαλίδου Ελένη
3. Ραπτόπουλος Νικόλαος
4. Μουλατζίδου-Λαζαρίδου Δροσιά
5. Ουζουνίδης Γεώργιος
6. Κουκουράβας Γεώργιος
7. Κυριακίδης Πέτρος
8. Δουνάκης Κωνσταντίνος

Αναπληρωματικά Μέλη:
1. Δέλκος Βασίλειος
2. Κιζιρίδης Γεώργιος
3. Μιχαηλίδης Χαράλαμπος
4. Κολγιώνης Δημήτριος
5. Βραχιόλογλου Στυλιανός
6. Ζιώγας Χρήστος
7. Αραμπατζής Κυριάκος
8. Αγγελίδης Παναγιώτης