Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
EMY ΜΟΝΩΣΕΙΣ

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Αναγνωρίστηκε το ΠΓΝΑ ως κέντρο Διαδερμικής εμφύτευσης ειδικών αορτικών βαλβίδων.
Αναγνωρίστηκε το ΠΓΝΑ ως κέντρο Διαδερμικής εμφύτευσης ειδικών αορτικών βαλβίδων.

Θετικές εξελίξεις για το ΠΓΝΑ - Aναγνωρίστηκε ως κέντρο Διαδερμικής Εμφύτευσης Ειδικών Βιολογικών Αορτικών Βαλβίδων

29-06-2021

Ο Διοικητής και Πρόεδρος του Δ.Σ. του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, Ευάγγελος Ρούφος, είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης έχει αναγνωριστεί ως κέντρο Διαδερμικής Εμφύτευσης Ειδικών Βιολογικών Αορτικών Βαλβίδων, όπως αναφέρεται στην υπ αριθ. Γ2α/ΓΠοικ.20861/02-04-2021 (ΑΔΑ: 9ΡΓΧ465ΦΥΟ-Θ3Α) Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1743/τ.Β ́/28-04-2021.

Αυτή η νέα μέθοδος στο Νοσοκομείο μας θα πραγματοποιείται από την Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης υπό την Διεύθυνση του Καθηγητή Καρδιολογίας ΔΠΘ κ. Δημητρίου Τζιακά, Διευθυντή της Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής.

Η αναγνώριση αυτή αποτελεί πρόκληση για μας ώστε να επιτύχουμε και άλλες παρόμοιες αναγνωρίσεις, κάνοντας μας να αισθανόμαστε υπερήφανοι για το Νοσοκομείο, για την κατάρτιση των Ιατρών/ Νοσηλευτών αλλά και του συνόλου του προσωπικού, αναβαθμίζοντας το έργο του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης καθώς εφαρμόζεται σε ελάχιστα κέντρα στη χώρα μας.