Σήμερα είναι: Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2020
greek english turkish
VAMOS ΙΚΤΕΟ AL FARO

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Αλεξ/πολη: Προκήρυξη πρόσληψης ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στα ΙΕΚ τουριστικών επαγγελμάτων

Αλεξ/πολη: Προκήρυξη πρόσληψης ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στα ΙΕΚ τουριστικών επαγγελμάτων

26-11-2015
Αναρτήθηκε προκήρυξη για πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (I.E.K.) του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης & Τουρισμού, για την εκπαιδευτική περίοδο 2015-2016.
 
Οι θέσεις που αφορούν το εκπαιδευτικό προσωπικό του ΙΕΚ Αλεξανδρούπολης είναι:
 
Μία (1) θέση ωρομίσθιου Αγγλικών (ΠΕ)
Μία (1) θέση ωρομίσθιου Γερμανικών (ΠΕ)
Μία (1) θέση ωρομίσθιου Γαλλικών (ΠΕ)
Μία (1) θέση ωρομίσθιου Οικονομικών (ΠΕ)
Μία (1) θέση ωρομίσθιων Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΤΕ)
Τρεις (3) θέσεις ωρομίσθιων Μαγειρικής Τέχνης (ΔΕ)
 
Οι υποβολές αιτήσεων θα γίνονται από τις 26 Νοεμβρίου έως 3 Δεκεμβρίου.
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής πρέπει να υποβάλουν το ειδικό έντυπο «Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση» υποψηφίου που επισυνάπτεται στην προκήρυξη καθώς με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.
 
Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της αίτησης και των συνημμένων απαιτούμενων δικαιολογητικών βαρύνει αποκλειστικά τον υποψήφιο. Η αίτηση υποβάλλεται εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά μεταχυμεταφορά (courier). Αιτήσεις που θα υποβληθούν ταχυδρομικά με ταχυμεταφορά (courier) θα γίνουν δεκτές όταν προκύπτει από την σφραγίδα του ταχυδρομείου ότι ταχυδρομήθηκαν το  αργότερο μέχρι και την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής (έως 3/12/2015).
Αν η ημέρα λήξης της προθεσμίας συμπίπτει με τις ημέρες Σάββατο ή Κυριακή ή άλλη επίσημη αργία μετατίθεται για την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
 
Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις καθώς και έντυπα αιτήσεων θα μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.mintour.edu.gr καθώς και όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην παρακάτω διευθύνση :
ΙΕΚ Αλεξανδρούπολης, Ξενοδοχείο "ΘΑΛΑΣΣΑ", 2o χλμ. Λεωφ. Αλεξ/πολης-Μάκρης
τηλ. 2551025288