Σήμερα είναι: Σάββατο, 4 Απριλίου 2020
greek english turkish
ΙΚΤΕΟ KOYKORAVAS AL FARO

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Μειωμένος ο προϋπολογισμός του ΔΠΘ για το 2019: «οριακή η λειτουργία μας - να μεριμνήσουν για τη Θράκη»

Μειωμένος ο προϋπολογισμός του ΔΠΘ για το 2019: «οριακή η λειτουργία μας - να μεριμνήσουν για τη Θράκη»

09-12-2018

Σε «καζάνι που βράζει» έχει μετατραπεί τις τελευταίες ημέρες το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, αφού εκτός από την αναστολή λειτουργίας όλων των ακαδημαϊκών τμημάτων με αφορμή την ίδρυση 4ης Νομικής Σχολής, τις αντιδράσεις για το Νομοσχέδιο του Υφυπουργού Αθλητισμού που «αφαιρεί» από την αξία του πτυχίου των ΤΕΦΑΑ, στην επικαιρότητα έρχεται και το ζήτημα του μειωμένου προϋπολογισμού.

Ο Πρύτανης του ακαδημαϊκού ιδρύματος Αλέξανδρος Πολυχρονίδης επισημαίνει πως η συνεχής μείωση της επιχορήγησης για τις λειτουργικές δαπάνες του Ιδρύματος δεν επιτρέπει ουσιαστικά την αντιμετώπιση των ανελαστικών λειτουργικών δαπανών και μηδενίζει πρακτικά τις καθαρά ακαδηµαϊκές δαπάνες, µε συνέπεια την αυξανόμενη οικονομική δυσχέρεια του Ιδρύματος, η οποία καθιστά πλέον την καθημερινή λειτουργία του οριακή.

Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τις συνεχείς περικοπές του τακτικού προϋπολογισμού και του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων, σύμφωνα με τον Αλ.Πολυχρονίδη, καθιστά σαφές το ότι «η Πολιτεία δεν έχει λάβει υπόψη τις ιδιαίτερες και αυξηµένες ανάγκες του Ιδρύματος που απορρέουν από τη γεωγραφική του θέση και το γεγονός ότι στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης λειτουργούν δεκαοκτώ Τµήµατα, οκτώ Σχολές, τα οποία βρίσκονται σε τέσσερις πόλεις της Θράκης, καθώς και ότι ως δηµόσιος φορέας έχει την υποχρέωση να εξασφαλίσει τις αναγκαίες υποδοµές φοιτητικής µέριµνας για όλους τους φοιτητές του, επισηµαίνοντας ότι υπάρχει έλλειψη άλλων πηγών εσόδων, π.χ. από δωρεές, χορηγίες κ.λπ.»

Ύστερα από τα παραπάνω η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα να απευθύνει έκκληση προς τους αρµόδιους φορείς για την επιτακτική ανάγκη αντιμετώπισης του σοβαρού προβλήματος του δραµατικά μειωµένου προϋπολογισμού που διατίθεται στο Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης και καλεί την Πολιτεία να μεριµνήσει άµεσα για τη διασφάλιση της αναγκαίας χρηµατοδότησης του Πανεπιστηµίου και την προστασία της απρόσκοπτης και οµαλής διενέργειας του έργου των Τμημάτων του στην Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα.