Σήμερα είναι: Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2020
greek english turkish
ΙΚΤΕΟ SOHO AL FARO

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Πρόγραμμα “άθληση για όλους”: Θέση γυμναστή στο δήμο Σαμοθράκης

Πρόγραμμα “άθληση για όλους”: Θέση γυμναστή στο δήμο Σαμοθράκης

12-09-2019

Ο Δήμος Σαμοθράκης, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει ένα Πτυχιούχο Φυσικής Αγωγής οποιαδήποτε ειδικότητα των προγραμμάτων (ποδόσφαιρο, μπάσκετ, αεροβική) ή άλλη συναφής με τα προγράμματα ειδικότητα ή αποδεδειγμένη εμπειρία σε άλλα προγράμματα ΠΑΓΟ), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ωριαία αποζημίωση για το διάστημα από 15 Νοεμβρίου 2019 έως 15 Ιουνίου 2019 για την υλοποίηση προγραμμάτων Άθλησης για όλους περιόδου 2019-2020 στο Δήμο Σαμοθράκης.

Οι ενδιαφερόμενοι Π.Φ.Α που επιθυμούν να απασχοληθούν στα Π.Α.γ.Ο., υποβάλλουν αίτηση στο Γραφείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας στην ακόλουθη διεύθυνση : Χώρα, τ.κ. 68002, Σαμοθράκη (τηλ. επικοινωνίας 255150820, αρμόδιος υπάλληλος κ. Αποστολούδιας Πέτρος ).

Οι ημέρες κατάθεσης των αιτήσεων είναι Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες 7.30 π.μ. -15:00 μ.μ. Η προθεσμία μέσα στην οποία θα υποβληθούν οι αιτήσεις είναι, από Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019 έως και Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019

Η προκήρυξη είναι διαθέσιμη στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, στην ιστοσελίδα www.samothraki.gr, και στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.